EK 2024 gastland toewijzing - stemmen voor Duitsland

Duitsland heeft het EK 2024 toegewezen gekregen door de UEFA. Op deze pagina lees je alles wat je moet weten over de toewijzing van het gastland voor het EK voetbal, zoals de geïnteresseerde kandidaten, de bieddossiers, de selectieprocedure en de stemronde.

Voorzitter Aleksander Ceferin maakte op donderdag 27 september 2018 bekend dat Duitsland de meeste stemmen heeft gekregen.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  17 leden van het bestuur van de Europese voetbalbond mochten stemmen, wat resulteerde in de volgende uitslag:

  • Duitsland: 12 stemmen
  • Turkije: 4 stemmen
  • Ongeldig: 1 stem

  De UEFA-voorzitter sprak lovende woorden over beide ingediende bieddossiers. "Ik kijk erg uit naar de volgende viering van de beste Europese nationale teams in 2024, en ik weet dat Duitsland een geweldig gastland zal zijn en dat we een mooi toernooi zullen gaan zien, zowel op als rondom het veld."

  De voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB, Reinhard Grindel, bedankte de UEFA voor de waardering. Vanaf dag één zal de DFB bezig zijn met het toernooi om aan de hoge verwachtingen te kunnen voldoen.

  EK 2024 Duitsland bieddossier
  Bieddossier Duitsland

  Duitsland of Turkije?

  Het EK 2024 zal georganiseerd gaan worden door Duitsland of Turkije. Dit zijn namelijk de enige twee geïnteresseerde landen die zich voor de deadline van vrijdag 3 maart 2017 gemeld hebben bij de UEFA. De UEFA heeft op 9 december 2016 een officiële uitnodiging verstuurd naar alle aangesloten landen. Duitsland en Turkije hebben in de tussentijd aangegeven het eindtoernooi te willen organiseren.

  In eerste instantie wilden enkele Scandinavische landen ook mee bieden op de organisatie van het Europees Kampioenschap voetbal in 2024, maar Zweden en Noorwegen haakten een week voor de deadline af. 

  Eén van de landen die zich ook kandidaat wilde gaan stellen voor de organisatie van EURO 2024 is Nederland. Op 23 maart 2012 heeft de KNVB aangegeven dat het een dergelijk groot evenement in de toekomst wil gaan organiseren. "De KNVB bespreekt of we eventueel grote evenementen kunnen organiseren, maar een EK zal pas voor het toernooi van 2024 een serieuze optie zijn", zei Bert van Oostveen.

  Duitsland heeft op 20 januari 2017 aangegeven het Europese voetbaltoernooi te willen organiseren in het jaar 2024. In 2006 was Duitsland ook al het gastland voor het EK voetbal, evenals in het jaar 1988 toen Nederland het toernooi won.

  Turkije heeft op 15 februari 2017 hun interesse kenbaar gemaakt aan de UEFA. Turkije had in het verleden al interesse in de organisatie van wedstrijden van het Europees Kampioenschap 2020, maar zag daar in 2014 toch van af. Het EK 2020 wordt in verschillende landen gespeeld. Ook de Olympische Spelen 2020 en het EK 2016 werden niet aan Turkije toegewezen.

  De UEFA maakte op 27 september 2018 bekend wie het gastland voor het EK voetbal mag worden. Bij zijn aanstelling als UEFA-voorzitter gaf Aleksander Ceferin aan dat het EK voetbal door één land georganiseerd gaat worden, maar later gaf men aan dat ook gezamenlijke biedingen zijn toegestaan. Landen hadden tot 3 maart 2017 de tijd om hun interesse kenbaar te maken aan de Europese voetbalbond.

  Kandidaten

  De volgende landen hebben aangegeven zich kandidaat te zullen stellen:

  EK 2024 Turkije bieddossier
  Bieddossier Turkije

  Interesse

  De volgende landen hebben aangegeven een bod te overwegen:

  Selectieprocedure gastheer

  De UEFA heeft op 5 november 2014 onthuld dat de organisator van het Europees Kampioenschap voetbal 2024 in september 2018 bekend zal worden gemaakt.

  Tijdlijn selectieprocedure

  • 9 december 2016: de officiële uitnodiging om te bieden op de organisatie is aan alle UEFA-landen verzonden
  • 3 maart 2017 om 18:00 uur: deadline voor nationale voetbalbonden om hun interesse in een bod te bevestigen
  • 10 maart 2017: bekendmaking van alle geïnteresseerde landen
  • 27 april 2018 om 18:00 uur: deadline voor nationale voetbalbonden om hun uitgewerkte bieddossier in te leveren bij de UEFA
  • 27 september 2018: toewijzing van het EK voetbal 2024

  Bieddossier en -overeenkomst

  De biedovereenkomst is een door de nationale voetbalbond ondertekend stuk, gebaseerd op een standaard template van de UEFA. De overeenkomst bevat een overeenkomst voor de organisatie als geheel, een overeenkomst van de stadions en een overeenkomst van de speelsteden. De standaard template is een document van de UEFA waarin een handleiding en regels staan hoe het bieddossier er uit moet zien en wat het moet bevatten.

  Het bieddossier bevat alle benodigde documenten die een land aan de UEFA moet overhandigen. Dit is een formeel bod van het land op de organisatie van het eindtoernooi. De bieddossiers moeten zijn opgesteld in de Engelse taal.

  De UEFA overhandigt ook de biedvoorwaarden aan de geïnteresseerde Europese voetbalbonden. Hierin staan alle voorwaarden waaraan een gastland moet voldoen om het EK voetbal te mogen organiseren. Hierbij valt te denken aan minimumeisen aan stadions, speelsteden, transport/logistiek, infrastructuur, financiën, administratie en commercie.

  Ook eist de UEFA vooraf diverse garanties van nationale en lokale overheden, zodat men niet achteraf voor verrassingen komt te staan. Het kan dus voorkomen dat wetten gewijzigd moeten worden om te kunnen voldoen aan de eisen van de Europese voetbalbond.

  Ieder lid van de UEFA kan een bod uitbrengen. Ook is het toegestaan om gezamenlijk met een ander UEFA-land een bod uit te brengen, mits de landen naast elkaar gelegen zijn.

  EK 2024 United by football
  Europees Kampioenschap 2024: United by football

  Stemprocedure voor de toewijzing

  Elk lid van het Uitvoerend Committee van de UEFA neemt deel aan de stemprocedure voor de toewijzing van het Europees Kampioenschap voetbal. Hij/zij maakt een ranglijst van biedende landen op volgorde van hem/haar voorkeur, waarbij het land met de meeste voorkeur bovenaan staat. Punten zullen toegewezen worden door de stemopnemers, gebaseerd op de ranglijsten van elke stemmer. De onderste van de ranglijst krijgt 1 punt en elk land daarboven krijgt telkens 1 punt meer dan de vorige. Het land dat bovenaan de ranglijst van een stemmer staat, ontvang dus net zoveel punten als het aantal biedende landen. Volgens richtlijnen van de UEFA ontvangt het land op de eerste plaats daarbij nog 2 punten extra. Zijn er bijvoorbeeld 5 biedende landen, dan ontvangt het land dat op de eerste plaats van een ranglijst staat 5+2=7 punten.

  Procedure bij 3 of meer bieders

  Een biedend land dat een absolute meerderheid van de punten ontvangt in de eerste stemronde, zal het EK voetbal organiseren.

  Wanneer geen enkel land een absolute meerderheid behaalt in de eerste stemronde, zullen de 2 landen met de meeste punten doorgaan naar de tweede stemronde. Als uit de eerste ronden geen twee beste landen gebleken is, zal een tussenronde plaatsvinden. Dit is het geval al er meerdere landen op de tweede plaats in de eerste ronde zijn geëindigd. Er wordt dan nogmaals gestemd tussen alle nummers 2. Bij gelijkspel in de tussenronde, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

  Het land dat de meeste punten ontvangt tijdens de tweede stemronde, zal het toernooi mogen organiseren. Bij gelijkspel in de tweede ronde, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

  Procedure bij 2 bieders

  Het biedende land die de meeste punten ontvangt, zal het sportevenement organiseren. Bij gelijkspel, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

  Principes van de UEFA bij toewijzing

  De UEFA zal verzekeren dat de biedende landen eerlijk, transparant en consistent worden behandeld. Een bieder mag geen vergelijking maken tussen zijn eigen bod en dat van een ander land. Ook mag men geen commentaar leveren op het bod van een ander. Ten slotte mag een potentiële organisator geen overeenkomst aangaan met een andere bieder of derde partij wat hun voordeel oplevert ten opzichte van andere bieders.

  De UEFA, afgevaardigden daarvan en de biedende landen onderstrepen dat zijn zich waardig en op ethische wijze gedragen gedurende de biedprocedure. Elke biedende voetbalbond zal verzekeren dat zij zich niet gedragen in een manier die de UEFA, de biedprocedure, het Europese voetbal en EURO 2024 is diskrediet brengt.

  Biedende landen moeten bij het opstellen van de bieddossiers de financiële achtergrond in de gaten houden. Daarbij moet men excessieve en te grote uitgaven vermijden.

  Leden van de UEFA zijn verboden een gift of een voordeel aan te bieden of aan te nemen. Dit geldt met name voor giften aan de UEFA of afgevaardigden daarvan om het Europees Kampioenschap voetbal toegewezen te krijgen. Medewerkers van de UEFA zijn op hun beurt ook verboden om giften aan te nemen in verband met de biedprocedure. Cadeaus, niet zijnde geld, mogen aangenomen worden, mits de waarde niet hoger is dan €300. Deze gift wordt dan gezien als eerbetoon, respect of vriendschap. Wanneer een medewerker van de UEFA een gift krijgt aangeboden die niet toegestaan is, moet hij/zij deze direct rapporteren.

  Bieders mogen hun deelname aan het biedproces en onderdelen van hun bieddossier wel promoten. Daarbij mag de promotie alleen te zien zijn in eigen land, elke publicatie die algemeen beschikbaar is in een ander land is niet toegestaan. Bij deze reclame mag men geen gebruik maken van personen die geen burger van het land zijn. Promotie op internationale luchthavens is niet toegestaan, evenals tijdens internationale evenementen in het land. Bij het promoten van het bieddossier in eigen land moet altijd vermeld worden dat het gaat om 'kandidaat voor' of 'bieder op' samen met 'UEFA EURO 2024'. De teksten mogen niet misleidend zijn.

  Alle intellectuele eigendomsrechten voor alle doeleinden van over de hele wereld die gerelateerd zijn aan het voetbalevenement behoren alleen en exclusief toe aan de UEFA. Hieronder vallen de biedprocedure, biedvoorwaarden en het bieddossier. Alle materiaal wat een voetbalbond heeft ontwikkeld ten behoeve van het bieddossier wordt hiermee direct eigendom van de UEFA.

  Landen die bieden op de organisatie van het voetbaltoernooi mogen sponsorcontracten aangaan, mits goedgekeurd door de UEFA. Dit geldt ook voor rechten die verkregen worden omtrent de biedprocedure. Overeenkomsten en rechten die verkregen worden uit naam van het biedproces mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

  Het is toegestaan om een digitaal platform, zoals een website, op te zetten met informatie over de biedprocedure voor de organisatie van het EK voetbal.

  Verboden is het voor biedende landen om afgevaardigden van de UEFA uit te nodigen om het land te komen bezoeken ten behoeve van het selectieproces. Uitzonderingen zijn natuurlijk bezoeken voor andere doeleinden, zoals een werkoverleg of meeting georganiseerd door de UEFA. Afgevaardigden mogen tijdens een bezoek aan een land niet nadrukkelijk kenbaar maken dat hij/zij onderdeel van het selectieproces is. De kosten van reizen en overnachten mogen niet vergoed worden door de potentiële gastlanden.

  De UEFA kan verzoeken om financiële informatie. Hierbij wordt met name gekeken naar financiële bijdragen van andere partijen in verband met het deelnemen aan het biedproces. Deze informatie zal de UEFA niet publiekelijk kenbaar maken, tenzij de bieder het zelf ook doet. Ook voor het overige moeten de biedende deelnemers hun opbrengsten en kosten bijhouden in een administratie.

  Mensenrechten zijn belangrijk

  De UEFA gaat streng letten op de mensenrechten bij de toewijzing van het toernooi. Voordat één van de landen het Europees Kampioenschap voetbal mag gaan organiseren, moet het de arbeidsrechten en mensenrechten in het land goed op orde hebben. Ook moet corruptie bestreden worden, volgens UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. 

  "De bescherming van mensen- en arbeidsrechten is erg belangrijk voor de Europese voetbalbond. De UEFA kan niet vroeg genoeg beginnen met het aankondigen van hun strenge selectiebeleid. Duitsland en Turkije moeten bij het indienen van hun bid aan kunnen tonen dat ze de rechten kunnen waarborgen."

  Het strenge beleid geldt niet alleen voor het EK voetbal, maar voor alle wedstrijden van de UEFA.

  Duitsland en Turkije hebben hun bieddossier ingeleverd

  Duitsland en Turkije hebben hun bieddossier officieel ingeleverd bij de UEFA. De deadline is op vrijdag 27 april 2018 en geen enkel ander land heeft zich gemeld bij de Europese voetbalbond.

  De Duitse en Turkse voetbalbonden hadden hun interesse in maart 2017 al kenbaar gemaakt, en hebben nu een uitgebreid document overhandigd waarin alle details uitgewerkt zijn.

  De Duitse Football Association (DFB) bood het dossier aan op dinsdag 24 april 2018, terwijl de Turkish Football Federation (TFF) het dossier inleverde op donderdag 26 april 2018, een dag voor de deadline. DFB-voorzitter Reinhard Grindel en TFF-voorzitter Yildirim Demirören overhandigden de documenten in Nyon persoonlijk aan UEFA-secretaris generaal Theodore Theodoridis.

  Volgens de Duitser Grindel levert zijn land een uitstekend bod voor een perfect georganiseerd toernooi, dat een goede kans biedt voor de UEFA om het voetbal in Europa verder te ontwikkelen. Door het evenement te houden in het midden van Europa zullen alle deelnemers door veel supporters ondersteund worden. Duitsland wil mensen en landen samenbrengen door de waarden van voetbal en beschaafde samenleving zichtbaar te maken.

  Demirören zei dat Turkije nu het beste bod ooit heeft neergelegd bij de UEFA. Het land heeft al drie keer eerder interesse getoond in de organisatie van het Europees Kampioenschap voetbal, maar heeft het toernooi nog nooit mogen organiseren. De partijen en overheden hebben alle garanties gegeven, zonder voorbehoud, waardoor het financiële succes gewaarborgd is. 

  Duitsland werd vertegenwoordigd door Friedrich Curtius, Philipp Lahm en Celia Sasic. Turkije stuurde Servet Yardimci, Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aykaç, Mustafa Çağlar, Kadir Kardaş en Barış Telli.

  De komende weken zal de UEFA beginnen met het evalueren van de ingediende dossiers. De voetbalbond zal eind september 2018 een geschreven rapport publiceren met hun bevindingen. Op 27 september 2018 zal men in Nyon stemmen wie het voetbalevenement mag gaan organiseren.

  Logo toewijzing EK 2024 aan Duitsland
  Logo toewijzing EK 2024 aan Duitsland

  Geïnteresseerde landen in de organisatie

  Noorwegen en Zweden doen geen bod

  Noorwegen en Zweden doen geen bod op de organisatie. Enige tijd geleden wilden de Scandinavische landen nog een gezamenlijk bod uitbrengen bij de UEFA.

  Vrijdag 24 februari 2017 haakten Zweden en Noorwegen af om als gastland te dienen voor het eindtoernooi. Samen met Denemarken, Finland en IJsland wilden deze landen de organisatie van het voetbaltoernooi binnenhalen. 

  Zweden ziet af van het doen van een bod, omdat ze denken niet op tijd in staat te zijn om te kunnen voldoen aan de eisen van de UEFA. Voorzitter Karl-Erik Nilsson van de Zweedse voetbalbond haakte als eerste af tijdens een bijeenkomst met de andere Scandinavische landen. Toch wil de voorzitter in de toekomst wel ooit een Europees Kampioenschap voetbal organiseren.

  Tot op heden hebben Duitsland en Turkije officiëel bevestigd dat ze een bod zullen gaan doen. Duitsland geldt daarbij als grote favoriet. 

  Turkije wil het EK 2024 voetbal organiseren en zal een bod doen

  Turkije wil het EK 2024 voetbal organiseren. Op 2 maart zal het bod officieel bij de UEFA ingediend worden door de Turkse voetbalbond TFF.

  De Turkse minister van Sport Akif Cagatay Kilic en voorzitter Yildirim Demiroren hebben de interesse op 15 februari 2017 bevestigd. De voetbalbonden van Europa hebben tot 3 maart 2017 de tijd om hun officiële bod in te dienen bij de UEFA en de Turken zullen dit dus een dag voor het verstrijken van de deadline gaan doen.

  Turkije had in het verleden al interesse in de organisatie van wedstrijden van het Europees Kampioenschap 2020, maar zag daar in 2014 toch van af. Het EK 2020 wordt in verschillende landen gespeeld. Ook de Olympische Spelen 2020 en het EK 2016 werden niet aan Turkije toegewezen.

  Het Europees Kampioenschap 2024 wordt het grootste sportevenement dat Turkije heeft georganiseerd. Kilic zegt dat hij hoopt op een prachtige uitkomst voor zijn land. Het bod heeft volgens hem de goedkeuring van president Recep Tayyip Erdogan. De kans dat Turkije EURO 2024 mag organiseren is behoorlijk groot, aangezien de voetbalbond de laatste jaren flink vooruit is gegaan wat betreft de organisatie en de voetbalstadions.

  Voor de organisatie heeft Turkije tot op heden alleen concurrentie van Duitsland. Daarnaast wordt verwacht dat Scandinavisch landen al dan niet gezamenlijk een bod zullen doen. In 2018 maakt de UEFA bekend wie het gastland voor het voetbaltoernooi wordt.

  Duitsland heeft interesse in de organisatie

  Duitsland heeft interesse in de organisatie. De Duitse voetbalbond heeft dat op 20 januari 2017 bekendgemaakt.

  Tot nu toe zijn de Duitsers het enige land die het EK voetbal in 2024 wil organiseren. Mogelijk dat Turkije en Scandinavische landen ook een officieel bod zullen doen, maar geen van deze landen heeft dat bevestigd.

  In 2006 organiseerde Duitsland het Wereld Kampioenschap voetbal, waarbij de toewijzing achteraf niet goed bleek te zijn gegaan. Duitsland won de verkiezingen namelijk door in het geheim geld te betalen, iets wat Franz Beckenbauer nooit heeft toegegeven. Toch werd de voorzitter van de Duitse voetbalbond, Wolfgang Niersbach, later geschorst.

  De nieuwe voorzitter, Reinhard Grindel, wil het toernooi naar zijn land halen. Daarbij moet de organisatie een voorbeeld vormen voor het hele Duitse voetbal. Ook moet het bod van Duitsland een inspiratie vormen wat betreft het toewijzen van de 10 speelsteden.

  Duitsland heeft in 1988 het Europees Kampioenschap voetbal al eens eerder georganiseerd. Dit toernooi werd door Nederland gewonnen.

  Gastlanden van het Europees Kampioenschap voetbal

  Dit zijn de gastlanden van het Europees Kampioenschap voetbal:

  • 1960: Frankrijk
  • 1964: Spanje
  • 1968: Italië
  • 1972: België
  • 1976: Joegoslavië
  • 1980: Italië
  • 1984: Frankrijk
  • 1988: West-Duitsland
  • 1992: Zweden
  • 1996: Engeland
  • 2000: België en Nederland
  • 2004: Portugal
  • 2008: Oostenrijk en Zwitserland
  • 2012: Polen en Oekraïne
  • 2016: Frankrijk
  • 2020: Pan-Europa (Azerbeidzjan, Denemarken, Engeland, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Roemenië, Rusland, Schotland, Spanje)
  • 2024: Duitsland
  • 2028: Engeland, Noord-Ierland, Ierland, Schotland, Wales
  • 2032: Italië, Turkije
  Datum gepubliceerd: 27-04-2018 | Datum bijgewerkt: 16-11-2023 | Auteur:

  Reageren


  Meer reacties tonen


  Delen

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!  Duitsland kreeg het EK 2024 toegewezen. Wie waren kandidaten voor de organisatie? Volg de stemronden en procedures voor het gastland van het EK 2024.


  Over de auteur

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.

  Independer Energie